Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Dagtidsaksjon ("dagsing")

Arbeidstempoet settes ned, og lønna reduseres tilsvarende. Brukes i bedrifter der man har lokale avtaler om tillegg til minstelønn basert på produktivitet. Slike aksjoner er lovlige.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-019

År: 2016
Saknr: 019

Administrative opplysninger


Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: YS Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Sak: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 26. mai 2016 kl.06.00
Plassfratredelse antall: ca. 400 medlemmer.
Mekling berammet: 4. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2016
Meklingsfrist: 26.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2016 kl. 06:15
Resultat: Meklingen ga grunnlag for at meklerne fremla et forslag som er vedlagt møteboken som vedlegg 1. Arbeidsgiveren meddelte at staten vedtok forslaget. LO Stat, Unio og YS Stat meddelte at de anbefalte forslaget og ville legge det ut til uravstemning.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-019Mtebokmedveglegg.pdf
Svarfrist: 21. juni 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

(Opprettet: 02.05.2016)
(Sist oppdatert: 21.06.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster