Enighet i Widerøe

I meklingen mellom Parat/Widerøe’s Kabinforening og NHO Luftfart, la meklingsmann Dag Nafstad fram et forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker anbefalte. Svarfrist ble satt til 6. oktober 2011.For mer informasjon, se sak 2011-025

Saken ble opprettet: 15.september 2011 kl. 06:11

Sist oppdatert: 29. oktober 2017 kl. 19:18

Gå tilbake