Enighet mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Luftfart

I meklingen vedrørende Overenskomst 281 - Teknisk-, administrativt- og trafikkpersonell la mekler Carl Petter Martinsen fram et forslag som begge parter aksepterte.For mer informasjon, se sak 2012-066.

Relaterte rikssaker

2012-066: Overenskomst 281

Saken ble opprettet: 27.juni 2012 kl. 20:38

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:14

Gå tilbake