Meklingsbrudd

Mekler Carl Petter Martinsen konstaterte at partene ikke kom til enighet i oljeoverenskomsten - sokkel. Mekleren fant ikke grunnlag for å framlegge forslag på grunn av den store avstanden som forelå mellom partene. For mer informasjon, se 2012-055, 2012-056, 2012-058 og 2012-059.

Relaterte rikssaker

2012-059: Forpleiningsavtalen, avtale nr. 123
2012-058: Operatøravtalen, avtale nr. 129
2012-056: Sokkeloverenskomsten (avtale 271)
2012-055: Oljeoverenskomsten - sokkel (Overenskomst 284)

Saken ble opprettet: 24.juni 2012 kl. 04:05

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:16

Gå tilbake