Brudd på taushetsplikt i mekling

Mekleren beklager å konstatere at arbeidsgiversiden Onrail AS brøt taushetsplikten under meklingen med Norsk lokomotivførerforbund 23. august 2023. Bruddet skjedde i form av en melding til selskapets ansatte om det angivelige resultatet av meklingen. Meldingen var ikke bare utidig, men inneholdt dessuten feil og reflekterte således ikke det som faktisk foregikk i meklingen og det mulige resultatet. Hendelsen fikk alvorlige konsekvenser for meklingen og skapte betydelig vanskeligheter med å oppnå en enighet.

Oslo, 24. august 2023 Nils-Henrik M. von der Fehr Særskilt oppnevnt mekler

Relaterte rikssaker

2023-016: NLF og Onrail AS

Saken ble opprettet: 24.august 2023 kl. 03:06

Sist oppdatert: 24. august 2023 kl. 03:06

Gå tilbake