2020-046

År: 2020     Arkivkode: 312

Tariffavtale for boligbyggelag

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

29. september 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 28. september 2020

358 medlemmer.

Mekling berammet:

10. og 11. november 2020

Forhandling avsluttet:

13. oktober 2020 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen

Sist oppdatert: 14. oktober 2020 kl. 10:33

Saken ble opprettet: 5.oktober 2020 kl. 11:59

Gå tilbake til rikssaker