2021-033

År: 2021     Arkivkode: 325

OneCo

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS Spekter

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Negotia

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

2. juni 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 1. juni 2021

25 medlemmer

Fra 7. juni 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 7. juni 2021

Mekling berammet:

16. juni 2016

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Streik opptrapping:

Fra 7. juni 2021

Lockout opptrapping:

Fra 7. juni 2021

Sist oppdatert: 11. juni 2021 kl. 11:15

Saken ble opprettet: 2.juni 2021 kl. 10:33

Gå tilbake til rikssaker