Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Fredsplikt

Fredsplikten er sentral i arbeidstvistloven. I § 8 andre ledd heter det: "Interessetvist må ikke søkes løst ved streik, lockout eller annen arbeidskamp før vilkårene i §§ 18 og... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

Forhandlingsløsning vedrørende Brønnserviceavtalen

I meklingen for Brønnserviceavtalen kom SAFE og Norsk Olje og Gass - med mekler Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

For mer informasjon, se sak 2016-055

Les mer (06.07.2016)

Enighet mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Luftfart

I meklingen mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Luftfart nådde partene frem til en forhandlingsløsning, med mekler Inger-Marie Landfalds mellomkomst.

For mer informasjon, se sak 2016-044.

Les mer (06.07.2016)

Forslaget i Sokkelmeklingen ble akseptert

I Sokkelmeklingen la mekler Carl Petter Martinsen frem et forslag. Alle partene aksepterte forslaget.

For mer informasjon, se sak 2016-041, 2016-042 og 2016-046.

Les mer (02.07.2016)

Streiken i Oljetransport er over

Riksmekler Nils Dalseide fant at det var grunnlag for å fremlegge et forslag til en minnelig løsning. Norsk Industri aksepterte forslaget. Norsk Transportarbeiderforbund og Parat sendte forslaget til uravstemming.

For mer informasjon, se sak 2016-030 og 2016-031.

Les mer (01.07.2016)

Streik i oljetransport

Norsk Transportarbeiderforbund og Parat på arbeidstakersiden og Norsk Industri på arbeidsgiversiden har meddelt mekler Carl Petter Martinsen at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag.

For mer informasjon, se sak 2016-030 og 2016-031.

Les mer (25.06.2016)
Neste

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  
Sak 2016-043
Norsk Transportarbeiderforbund og Mediebedriftenes Landsforening
Berammet: 11. og 12. august 2016

Sak 2016-034
Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport
Berammet: 16. og 17. august 2016

Sak 2016-035
Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport
Berammet: 16. og 17. august 2016

Sak 2016-036
Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport
Berammet: 16. og 17. august 2016

Sak 2016-052
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke
Berammet: 18. og 19. august 2016

Sak 2016-067
Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Industri
Berammet: 26. og 27. august 2016

Sak 2016-066
Yrkestrafikkforbundet og Norsk Industri
Berammet: 26. og 27. august 2016

Sak 2016-069
Delta og Private Barnehagers Landsforbund
Berammet: 29. august 2016

Sak 2016-064
Utdanningsforbundet og Private Barnehagers Landsforbund
Berammet: 29. august 2016

Sak 2016-059
Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund
Berammet: 29. august 2016

Sak 2016-068
Fellesforbundet og Sjømat Norge
Berammet: 30. og 31. august 2016

Sak 2016-061
Norsk Sykepleierforbund og NHO Service
Berammet: 31. august og 1. september 2016

Sak 2016-058
Fagforbundet og NHO Service
Berammet: 31. august og 1. september 2016

Sak 2016-063
Handel og Kontor i Norge og SAMFO
Berammet: 1. og 2. september 2016

Sak 2016-056
Akademikerne og Spekter
Berammet: 5. og 6. september 2016

Sak 2016-048
Delta og KS Bedrift
Berammet: 21. og 22. september 2016

Sak 2016-070
Tekna og KS Bedrift
Berammet: 21. og 22. september 2016

Sak 2016-057
EL & IT Forbundet og KS Bedrift
Berammet: 21. og 22. september 2016

Sak 2016-060
NITO og KS Bedrift
Berammet: 21. og 22. september 2016

Sak 2016-049
Det Norske Maskinistforbund og KS Bedrift
Berammet: 21. og 22. september 2016


Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster