Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2024-052 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Reiseliv Fritids- og aktivitetsavtalen 2024…
2024-051 IE&FLT Norsk Industri Møbeloverenskomsten…
2024-050 IE&FLT NHO Luftfart Overenskomst for Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn.…
2024-049 Fellesforbundet Sjømat Norge Havbruksoverenskomsten…
2024-048 Parat NHO Luftfart Flykabinavtalen SAS…
2024-047 Kabinansattes Forbund NHO Luftfart Flykabinavtalen nr. 543…
2024-046 EL og IT Forbundet Abelia IKT-overenskomsten…
2024-045 Handel og Kontor i Norge Mediebedriftenes Landsforening Medieoverenskomsten…
2024-044 IE&FLT Offshore Norge Oljeserviceavtalen…
2024-043 Handel og Kontor i Norge NHO Service og Handel Handelsoverenskomsten…
2024-042 SAFE Offshore Norge Brønnserviceavtalen…
2024-041 Parat NHO Luftfart Pilotavtalen Norwegian…
2024-040 Norsk Helikopteransattes Forbund NHO Luftfart Tariffavtale nr. 281 mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Lu…
2024-039 Norsk Flyteknikerorganisasjon NHO Luftfart Flyteknikeroverenskomst…
2024-038 Fagforbundet NHO Service og Handel Frisøroverenskomsten…
2024-037 Fellesforbundet Norsk Industri Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien.…
2024-036 LO Stat Spekter Overenskomstområde 3 Avinor…
2024-035 Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart Overenskomstene for besetningene på skip i innenriksfart.…
2024-034 Akademikerne Oslo kommune Oslo kommune…
2024-033 Unio Oslo kommune Oslo kommune…
2024-032 YS-K Oslo Oslo kommune Oslo kommune…
2024-031 LO Kommune Oslo Oslo kommune Oslo kommune…
2024-030 Akademikerne KS Kommuneoppgjøret…
2024-029 Akademikerne Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-028 Unio Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-027 YS Stat Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-026 LO Stat Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-025 EL og IT Forbundet NHO Elektro Landsoverenskomsten for elektrofag…
2024-024 Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Overenskomstene for skipsførere og styrmenn i innenriksfart.…
2024-023 Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Overenskomstene for maskinistoffiserer i innenriksfart…
Neste side