Nyheter

17. januar 2022 kl. 14:38

Tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster er død

Vi har mottatt det triste budskapet om at tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster har gått bort. Webster var Norges riksmeklingsmann fra 1988…

Les mer

12. januar 2022 kl. 16:49

Bemanning av riksmeklarens kontor

Grunna smittesituasjonen vil ikkje riksmeklerens kontor vere fysisk bemanna alle dagar. Ved behov for bistand kan riksmekler Mats Ruland kontaktas…

Les mer

7. januar 2022 kl. 06:26

Enighet i meklingen for NOR-registrerte skip i utenriksfart

Under meklingen i Mellomoppgjøret 2021 for NOR-registrerte skip i utenriksfart, la mekler Richard Saue frem et forslag som Norsk Sjømannsforbund,…

Les mer

23. desember 2021 kl. 10:27

Riksmeklerens kontor, jula 2021

Riksmeklerens kontor i Grensen 3 vil ikke være fysisk betjent ut året grunnet smittesituasjonen i Oslo. Ved behov for bistand kan…

Les mer

1. desember 2021 kl. 01:44

Meklingsløsning for NOR-registrerte skip tilsluttet Kystrederiene

Under meklingen i Mellomoppgjøret 2021 for NOR-registrerte skip tilknyttet rederier tilsluttet Kystrederiene, kom Norsk Sjømannsforbund, Det…

Les mer

25. oktober 2021 kl. 09:35

Kulturstreiken over

Mandag 25. oktober kl 02.40 klarte LO Stat og Spekter, med hjelp av Riksmekleren å finne en løsning på konflikten.

Les mer

30. september 2021 kl. 16:41

Fortsatt streik i Kultursektoren

Den 30. september ble meklingen i Mellomoppgjøret for Overenskomstområde 1 Kultur, gjenopptatt mellom LO Stat og Spekter. Mekler Kristin Rognan og…

Les mer

15. september 2021 kl. 01:06

Løsning for LHL Omsorg

LO Stat og Spekter møttes til mekling vedrørende opprettelse av ny overenskomst i LHL Omsorg. Riksmekleren framla forslag som arbeidsgiver…

Les mer

3. september 2021 kl. 02:07

Streik i kultursektoren

Meklingen mellom LO Stat og Spekter i Overenskomstområde 1 Kultur endte med brudd. Mekler Kristin Rognan fant ikke grunnleg for å legge fram et…

Les mer

1. september 2021 kl. 23:48

Enighet mellom Utdanningsforbundet og Akademikerforbundet, Forbundsforeninga, Norsk Journalistlag og USF

Under meklingen nådde Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Forbundsforeninga, Norsk Journalistlag og USF frem til en forhandlingsløsning, med…

Les mer

16. august 2021 kl. 22:05

Slutt på streiken ved Global Connect AS

LO Stat og Spekter møttes i dag hos Riksmekleren etter streik. Meklerene la frem et forslag til løsning, som partene aksepterte.

Les mer

10. august 2021 kl. 04:34

Enighet i meklingen for helikopterpiloter i Bristow Norway AS

Under meklingen mellom Parat og NHO Luftfart vedrørende Overenskomst 513 for helikopterpiloter i Bristow Norway AS, nådde partene – med meklernes…

Les mer

29. juni 2021 kl. 03:03

Enighet i meklingen for Helseplattformen AS

I meklingen nådde SAN, Unio, LO Stat, YS Spekter og Spekter – med riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. SAN,…

Les mer

23. juni 2021 kl. 18:20

Enighet mellom SAFE og Reach Subsea AS i offshoreavtalen

I meklingen vedrørende mellomoppgjøret for offshoreavtalen, ble partene, med mekler Edvard Os’ mellomkomst, enige om en forhandlingsløsning.…

Les mer

22. juni 2021 kl. 02:20

Enighet mellom SAFE og DeepOcean AS

Under meklingen vedrørende Mellomoppgjør offshore 2021 nådde partene – med mekler Hanne Sofie Bjellands mellomkomst – frem til en…

Les mer

19. juni 2021 kl. 03:48

Løsning for Flygelederne

Under meklingen mellom Norsk Flygelederforening og NHO Luftfart kom partene frem til en forhandlingsløsning ved mekler Bjørn Lillebergens…

Les mer

17. juni 2021 kl. 15:55

Streik avsluttet ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Under meklingen mellom LO Stat og Spekter nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender…

Les mer

17. juni 2021 kl. 03:07

Streik i overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter.

Mekler Geir Engebretsen konstaterte at LO Stat og Spekter stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som…

Les mer

17. juni 2021 kl. 01:31

Løsning for flyttbare offshoreinnretninger

I meklingen mellom Industri Energi, DSO og Safe, og Norges Rederiforbund ble det forhandlingsløsning - med hjelp av mekler Bjørn Lillebergen.

Les mer

16. juni 2021 kl. 12:22

Sykehusstreiken avsluttet

Partene ble i dag enige om at tvisten løses med bindende virkning av en frivillig nemnd. Streiken avsluttes med øyeblikkelig virkning.

Les mer

Neste side