Nyheter

22. juni 2021 kl. 02:20

Enighet mellom SAFE og DeepOcean AS

Under meklingen vedrørende Mellomoppgjør offshore 2021 nådde partene – med mekler Hanne Sofie Bjellands mellomkomst – frem til en…

Les mer

19. juni 2021 kl. 03:48

Løsning for Flygelederne

Under meklingen mellom Norsk Flygelederforening og NHO Luftfart kom partene frem til en forhandlingsløsning ved mekler Bjørn Lillebergens…

Les mer

17. juni 2021 kl. 15:55

Streik avsluttet ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Under meklingen mellom LO Stat og Spekter nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender…

Les mer

17. juni 2021 kl. 03:07

Streik i overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter.

Mekler Geir Engebretsen konstaterte at LO Stat og Spekter stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som…

Les mer

17. juni 2021 kl. 01:31

Løsning for flyttbare offshoreinnretninger

I meklingen mellom Industri Energi, DSO og Safe, og Norges Rederiforbund ble det forhandlingsløsning - med hjelp av mekler Bjørn Lillebergen.

Les mer

16. juni 2021 kl. 12:22

Sykehusstreiken avsluttet

Partene ble i dag enige om at tvisten løses med bindende virkning av en frivillig nemnd. Streiken avsluttes med øyeblikkelig virkning.

Les mer

11. juni 2021 kl. 17:23

Enighet mellom Norsk Lektorlag og KS

Etter gjenopptatt mekling la riksmekler Mats W. Ruland frem et forslag som partene aksepterte.

Les mer

9. juni 2021 kl. 18:49

Meklingsløsning for Norsk Jernbaneforbund og Stadler Rail Service

Under meklingen nådde partene – med mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehrs mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

7. juni 2021 kl. 11:48

Nedstemt forslag i KS. Norsk Lektorlag i streik

Etter avtemning ble meklers forslag til løsning nedstemt av Norsk Lektorlag. Forbundet er i streik fra tirsdag 8. juni 2021, og 24 medlemmer er…

Les mer

4. juni 2021 kl. 00:12

Streik ved sykehusene

Riksmekleren konstaterte at Unio og Spekter stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å…

Les mer

27. mai 2021 kl. 17:49

Enighet i Statsoppgjøret

Alle partene i Statsoppgjøret aksepterte løsningen Riksmekleren og mekler Richard Saue kom fram til.

Les mer

27. mai 2021 kl. 07:05

Streik i Unio i KS-området og Oslo Kommune - løsning for de andre tre forbundene

Under meklingen nådde LO Kommune, YS Kommune, Akademikerne og KS - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes…

Les mer

19. mai 2021 kl. 09:53

Streik ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

I meklingen mellom LO Stat og Spekter stod partene så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes…

Les mer

11. april 2021 kl. 15:46

Meklingsløsning for LO/YS og NHO

I meklingen mellom LO/YS og NHO vedrørende mellomoppgjøret 2021, la Riksmekleren frem et forslag som alle partene aksepterte.

Les mer

11. april 2021 kl. 15:41

Enighet i Overenskomstområde 5: Vy Buss

I meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og Spekter, fremla mekler Edvard Os et forslag som alle partene aksepterte. Meklingen ble avsluttet kl.…

Les mer

9. mars 2021 kl. 18:05

LO-leder Hans—Christian Gabrielsen er død

Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har gått bort. Våre tanker går til familien og hans…

Les mer

8. mars 2021 kl. 09:37

Riksmeklerens kontor delvis bemannet i uke 10

Grunnet pandemien vil Riksmeklerens kontor være delvis bemannet i uke 10. Embetet kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no, eller på telefon:…

Les mer

5. mars 2021 kl. 08:53

Forsinkelser i mail-leveransen

Grunnet oppgradering har vi forsinkelser i mail-leveransen i dag.

Les mer

4. mars 2021 kl. 04:04

Enighet i Flyavtalen

Under meklingen nådde Parat og NHO Luftfart – med mekler Hilde Lunds mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

25. februar 2021 kl. 19:22

Løsning for Sandefjord lufthavn Torp etter frivillig mekling

Med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst, kom Norsk Tjenestemannslag og NHO Luftfart – etter frivillig mekling - frem til en forhandlingsløsning…

Les mer

Neste side