Lenker

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi. Utvalget avgir vanligvis to rapporter hvert år, en før og en etter lønnsoppgjørene.

LabourStart

Fagforeningsnyheter fra hele verden

LabourStart (norsk)

Fagforeningsnyheter, lenker til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner mm.

SSB - Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet. Her finner du blant annet lønnsstatistikk og statistikk over medlemskap i arbeidslivsorganisasjoner, arbeidskonflikter og arbeidsliv.

Sist oppdatert: 16 oktober 2017, 07:50

Tilbake til forsiden