Meklere

Riksmekler

Nils Dalseide

Grensen 3
0159 Oslo
Tlf: 22 97 99 99Kretsmeklere

Inger-Marie Landfald

Sarpsborg tingrett
1706 Sarpsborg
Tlf: 69 02 42 00

Dag Stousland

Grensen 3
0159 Oslo

Inger Tellefsen

Grensen 3
0159 Oslo

Reidun Wallevik

Agder Lagmannsrett
3708 Skien
Tlf: 35 69 21 00

Daniel Lunde

Gulating Lagmannsrett
5020 Bergen
Tlf: 55 69 39 00

Dag Nafstad

Hålogaland Lagmannsrett
9271 Tromsø
Tlf: 77 66 00 35

Mats Stensrud

Frostating Lagmannsrett
7004 Trondheim
Tlf: 73 54 24 00Særskilt oppnevnte meklere

Geir Engebretsen

Oslo Tingrett
0030 Oslo
Tlf: 22 03 52 00

Anne Cathrine Frøstrup

Statens Kartverk
3507 Hønefoss
Tlf: 32 11 81 90

Kine Steinsvik

Borgarting Lagmannsrett
0030 Oslo
Tlf: 21 55 80 00

Bjørn Lillebergen

Gulating Lagmannsrett
5020 Bergen
Tlf: 55 69 39 00

Carl Petter Martinsen

Gulating Lagmannsrett
5020 Bergen
Tlf: 55 69 39 00

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Økonomisk Institutt, UiO
0317 Oslo

Torkjel Nesheim

Borgarting Lagmannsrett
0030 Oslo
Tlf: 21 55 80 00

Adele Matheson Mestad

Norges Nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter
0103 Oslo
Tlf: 23 31 69 70

Mats Wilhelm Ruland

Borgarting Lagmannsrett
0030 Oslo
Tlf: 21 55 80 00

Tine Kari Nordengen

Borgarting Lagmannsrett
0030 Oslo
Tlf: 21 55 80 00

Edvard Os

Oslo Tingrett
0030 Oslo
Tlf: 22 03 52 00

Richard Saue

Stavanger Tingrett
4001 Stavanger
Tlf: 51 29 91 00

Jussi Erik Pedersen

Det juridiske fakultet UiT, Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
Tlf: 77 64 41 10

Elisabeth Stenwig

Regjeringsadvokaten
0030 Oslo
Tlf: 22 99 02 00

Tilbake til forsiden