Meklere

Riksmekler

Mats Wilhelm Ruland

Grensen 3
0159 Oslo
Tlf: 22 97 99 99
E-post: mats.ruland@riksmekleren.noSærskilt oppnevnte meklere

Geir Engebretsen

Oslo tingrett
0030 Oslo
Tlf: 22 03 52 00

Anne Cathrine Frøstrup

Statens Kartverk
3507 Hønefoss
Tlf: 32 11 81 90

Bjørn Lillebergen

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen
Tlf: 55 69 39 00

Carl Petter Martinsen

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen
Tlf: 55 69 39 00

Adele Matheson Mestad

Norges Nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter
0103 Oslo
Tlf: 23 31 69 70

Torkjel Nesheim

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo
Tlf: 21 55 80 00

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Økonomisk Institutt, UiO
0317 Oslo
Tlf: 909 97 582
E-post: nhfehr@econ.uio.no

Tine Kari Nordengen

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo
Tlf: 21 55 80 00

Richard Saue

Stavanger tingrett
4001 Stavanger
Tlf: 51 29 91 00

Kine Steinsvik

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo
Tlf: 971 58 970
E-post: kine.steinsvik@domstol.no

Elisabeth Stenwig

Regjeringsadvokaten
0030 Oslo
Tlf: 22 99 02 00Kretsmeklere

Inger-Marie Landfald (Østlandet krets)

Sarpsborg tingrett
1706 Sarpsborg
Tlf: 69 02 42 00

Daniel Lunde (Vestlandet krets)

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen
Tlf: 55 69 39 00
E-post: Daniel.Lunde@riksmekleren.no

Edvard Os (Østlandet krets)

Oslo tingrett
0030 Oslo
Tlf: 22 03 52 00
E-post: edvard.os@domstol.no

Jussi Erik Pedersen (Nord-Norge krets)

Det juridiske fakultet UiT,
9037 Tromsø
Tlf: 77 64 41 10
E-post: jussi.e.pedersen@uit.no

Kristin Rognan (Trøndelag, Møre og Romsdal)

Sør-Trøndelag tingrett, Trondheim tinghus
7013 Trondheim
Tlf: 73 54 24 00
E-post: Kristin.Rognan@domstol.no

Dag Stousland (Østlandet krets)

Grensen 3
0159 Oslo
Tlf: 911 45 279
E-post: dag.stousland@gmail.com

Inger Tellefsen (Østlandet krets)

Grensen 3
0159 Oslo
Tlf: 906 44 666
E-post: inger@4666.no

Reidun Wallevik (Sørlandet krets)

Tlf: 920 65 986
E-post: reidunwallevik@gmail.com

Tilbake til forsiden