Kretssaker

I årsmeldingene blir det gjort rede for arbeidet med meklinger i lokale tvister, se menypunktet Årsmeldinger. I Oversyn krinsmeklingar (se nedenfor) blir det for inneværende år gitt en løpende summarisk oversikt fordelt på kretser. Der finner du også landstall fra 2000 og fram til i fjor. En summarisk oversikt over de kretsmeklinger som har endt i konflikt finner du i Oversyn krinskonfliktar (se nedenfor).

Oversyn krinskonfliktar
Her finn du eit oversyn over krinskonfliktar frå 2000 og fram til i fjor.

Oversyn krinsmeklingar
Dokumentet gir eit oversyn over krinsmeklingar i år.

Sist oppdatert: 20 november 2017, 13:22

Tilbake til forsiden