Riksmekleren

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Nyheter

13. juni 2018 kl. 13:17

Meklingsløsning for Flyttbare offshoreinnretninger

De samarbeidende organisasjoner og Norges Rederiforbund møttes hos Riksmekleren til forberedende møte under ledelse av mekler Edvard Os. Etter…

Les mer

5. juni 2018 kl. 19:24

Finansstreik avsluttet

I meklingen mellom LO og Finans Norge la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag som begge parter anbefalte. Partene vil sørge for relevant…

Les mer

31. mai 2018 kl. 03:55

Brudd mellom LO og Finans Norge

I meklingen om Hovedtariffrevisjonen av Sentralavtalen 2018-2020 konstaterte mekler Bjørn Lillebergen at LO og Finans Norge sto så langt fra…

Les mer

31. mai 2018 kl. 02:27

Enighet mellom Finansforbundet og Finans Norge

I meklingen mellom Finansforbundet og Finans Norge la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag. Finansforbundet aksepterte forslaget. Finans Norge…

Les mer

Meklinger og konflikter

Saksnr.

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Sak

Vis flere saker