Pågående meklinger

Det pågår ingen meklinger for øyeblikket.

Pågående konflikter

Kommende meklinger

Det finnes ingen kommende meklinger for øyeblikket.

Nyheter

15. september 2021 kl. 01:06

Løsning for LHL Omsorg

LO Stat og Spekter møttes til mekling vedrørende opprettelse av ny overenskomst i LHL Omsorg. Riksmekleren framla forslag som arbeidsgiver…

Les mer

3. september 2021 kl. 02:07

Streik i kultursektoren

Meklingen mellom LO Stat og Spekter i Overenskomstområde 1 Kultur endte med brudd. Mekler Kristin Rognan fant ikke grunnleg for å legge fram et…

Les mer

1. september 2021 kl. 23:48

Enighet mellom Utdanningsforbundet og Akademikerforbundet, Forbundsforeninga, Norsk Journalistlag og USF

Under meklingen nådde Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Forbundsforeninga, Norsk Journalistlag og USF frem til en forhandlingsløsning, med…

Les mer

16. august 2021 kl. 22:05

Slutt på streiken ved Global Connect AS

LO Stat og Spekter møttes i dag hos Riksmekleren etter streik. Meklerene la frem et forslag til løsning, som partene aksepterte.

Les mer

Saksliste

Saksnr.

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Sak

Vis flere saker