Pågående meklinger

Det pågår ingen meklinger for øyeblikket.

Pågående konflikter

Kommende meklinger

Nyheter

31. oktober 2020 kl. 03:42

Enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart i Flyoverenskomsten

Under meklingen fremla Riksmekleren en skisse. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget videre til uravstemning med…

Les mer

28. oktober 2020 kl. 02:41

Forhandlingsløsning for Godstransporten

Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet, og NHO Logistikk og Transport og Norges Lastebileierforbund kom - med meklerens mellomkomst - fram til…

Les mer

24. oktober 2020 kl. 11:03

Enighet i Riksavtalen

I meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv la riksmekler Mats W. Ruland frem et forslag. Parat og NHO Reiseliv anbefalte forslaget.…

Les mer

21. oktober 2020 kl. 02:32

Overenskomst for IKT i havn

Mekler Hilde Lund la frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker sender ut til uravstemming med anbefaling.

Les mer

Saksliste

Saksnr.

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Sak

Vis flere saker