Pågående meklinger

Det pågår ingen meklinger for øyeblikket.

Pågående konflikter

Det pågår ingen konflikter for øyeblikket.

Kommende meklinger

Det finnes ingen kommende meklinger for øyeblikket.

Nyheter

24. august 2023 kl. 03:06

Brudd på taushetsplikt i mekling

Mekleren beklager å konstatere at arbeidsgiversiden Onrail AS brøt taushetsplikten under meklingen med Norsk lokomotivførerforbund 23. august…

Les mer

24. august 2023 kl. 03:05

Forhandlingsløsning mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Onrail AS

Under meklinga nådde partane – med mellomkomsten til meklaren – fram til ei forhandlingsløysing i samsvar med vedlegg til møteboka.

Les mer

8. august 2023 kl. 21:52

Forhandlingsløysing før fristen for tilsette i Stadler Service Norway AS

I meklinga mellom Norsk Jernbaneforbund og Stadler Service Norway AS vedrørande mellomoppgjeret 2023, kom partane fram til ei forhandlingsløysing…

Les mer

28. juni 2023 kl. 21:06

Semje i meklinga for flyttbare offshoreinnretningar

I meklinga mellom SAFE, Industri Energi, DSO og Norges Rederiforbund, la riksmeklar Mats Ruland og medmeklar Richard Saue fram eit forslag som…

Les mer

Saksliste

Saksnr.

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Sak

Vis flere saker