Riksmekleren logo

Meny

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Nyheter

10. april 2024 kl. 12:11

Forhandlingsløysing for Fellesoverenskomsten for byggfag.

Fellesforbundet og NHO byggjenæringa nådde ei forhandlingsløysing med bistanden til meklaren. Arbeidstakar sender ut forslaget til uravstemming med ti…

Les mer

8. april 2024 kl. 09:30

Meklingsløysing for frontfaget

Riksmekleren la fram eit forslag i meklinga i frontfaget. Begge partane anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang vidare. …

Les mer

12. mars 2024 kl. 01:42

Løysing for Olavshallen AS

Under leiing av meklar Edvard Os, fekk LO Stat og Spekter på plass ein overeinskomst for Olavshallen AS.…

Les mer

18. januar 2024 kl. 21:44

Løysing for lokalt tilsette i utanrikstenesta

I meklinga mellom Delta og Utanriksdepartementet kom partane fram til ei minneleg løysing. Delta fråfall deretter kravet om skiping av tariffavtale. U…

Les mer

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2024-007 Parat NHO Reiseliv Riksavtalen…
2024-006 Fellesforbundet NHO Reiseliv Riksavtalen…
2024-005 Fellesforbundet NHO Byggenæringen Overenskomsten for byggeindustrien…
2024-004 Fellesforbundet NHO Byggenæringen Fellesoverenskomsten for byggfag…
2024-003 Parat Norsk Industri Industrioverenskomsten…
2024-002 Fellesforbundet Norsk Industri Industrioverenskomsten…
2024-001 LO Stat Spekter Opprettelse av overenskomst ved Olavshallen AS…
2023-020 Delta Det kongelige utenriksdepartement Tariffavtale for lokalt ansatte i utenrikstjenesten - Delta UDLAF…
2023-019 SAFE Reach Subsea AS SAFE - Reach Subsea AS…
2023-018 Norsk Jernbaneforbund Stadler Service Norway AS NJF - Stadler Service Norway AS, mellomoppgjør 2023…
2023-017 Norsk Flyteknikerorganisasjon NHO Luftfart Flyteknikeroverenskomsten 279…
2023-016 Norsk Lokomotivførerforbund Onrail AS NLF og Onrail AS…
2023-015 LO Maskinentreprenørenes Forbund Overenskomst for Miljøvirksomheter…
2023-014 Industri Energi Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-013 SAFE Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-012 De Samarbeidende Organisasjoner Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-011 Finansforbundet Finans Norge Mellomoppgjøret 2023, Finansforbundet - Finans Norge…
2023-010 LO Finans Norge Mellomoppgjøret 2023, LO - Finans Norge…
2023-009 Utdanningsforbundet Abelia Overenskomst for private skoler…
2023-008 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5 VY Buss…
2023-007 YS Spekter Spekter Område 5 VY Buss…
2023-006 YS NHO Mellomoppgjøret 2023…
2023-005 LO NHO Mellomoppgjøret 2023…
2023-004 Parat NHO Luftfart Overenskomst for redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS…
2023-003 Fagforbundet Abelia Overenskomst for barnehager (nr. 590)…
2023-002 Parat NHO Luftfart Overenskomst for redningsmenn i Bristow Norway AS…
2023-001 LO Stat Spekter Opprettelse av tariffavtale ved 360 Logistics AS…
2022-093 Fagforbundet NHO Overenskomst 453…
2022-092 Parat NHO Overenskomst 536…
2022-091 LO Stat Spekter Opprettelse av tariffavtale - Tian Helse AS…
Vis flere saker