Riksmekleren

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Nyheter

27. februar 2018 kl. 17:34

Meklingsløsing for Bane Nor SF

I meklingen mellom YS Spekter og LO Stat, og arbeidsgiverforeningen Spekter, la mekler Mats Willhelm Ruland frem et forslag. YS Spekter og Spekter…

Les mer

16. desember 2017 kl. 11:55

Enighet mellom Parat og NHO Luftfart

I meklingen mellom Parat og NHO Luftfart nådde partene - med mekler Bjørn Lillebergen og medmekler Torkjel Nesheims mellomkomst - fram til en…

Les mer

14. desember 2017 kl. 11:52

Enighet - NOR registrerte skip i utenriksfart

I meklingen mellom Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, og Norges Rederiforbund la mekler Geir…

Les mer

7. desember 2017 kl. 09:32

Forhandlingsløsning for Landsoverenskomsten AAF - HK

Under forhandlingen mellom Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening ble det - med mekler Inger Tellefsens mellomkomst…

Les mer

Meklinger og konflikter

Saksnr.

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Sak

Vis flere saker