Riksmekleren logo

Meny

Riksmekleren forside

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Nyheter

28. juni 2024 kl. 03:15

Løysing for Fritids- og aktivitetsavtalen

Med meklar Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst, kom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv fram til ei forhandlingsløysing for Fritids- og aktivite…

Les mer

27. juni 2024 kl. 02:26

Brot for IKT-overeinskomsten

I meklinga av IKT-Overenskomsten konstaterte meklaren at EL og IT Forbundet på den eine side og Abelia på den andre sida, stod så langt frå kvarandre …

Les mer

21. juni 2024 kl. 08:02

Meklingsløysing for flyteknikarane

Norsk Flyteknikerorganisasjon på arbeidstakarsida, og arbeidsgivarforeininga NHO Luftfart vedtok Riksmeklarens forslag til løysing.…

Les mer

19. juni 2024 kl. 06:18

Løysing for Brønnservice og Oljeserviceavtalen

Med hjelp frå meklar Geir Engebretsen, kom SAFE, IE/FLT og Offshore Norge fram til ei forhandlingsløysing for Brønnserviceavtalen og Oljeserviceavtale…

Les mer

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2024-066 Norsk Filmforbund Virke TV-underholdningsoverenskomsten…
2024-065 Fagforbundet Virke Tariffavtale for boligbyggelag…
2024-064 Samfunnsviterne Hovedorganisasjonen KA KA Hovedtariffavtalen…
2024-063 LO Stat Spekter Teateroverenskomstene…
2024-062 Lederne Hovedorganisasjonen KA KA Hovedavtalen…
2024-061 FO Hovedorganisasjonen KA KA Hovedavtalen…
2024-060 LO Stat Spekter Overenskomstområde 7 Tog…
2024-059 Parat Hovedorganisasjonen KA Hovedavtalen…
2024-058 Kirkelig Undervisningsforbund Hovedorganisasjonen KA KA Hovedavtalen…
2024-057 Delta Hovedorganisasjonen KA KA Hovedtariffavtalen…
2024-056 Fagforbundet Hovedorganisasjonen KA KA Hovedtariffavtalen…
2024-055 Regiforbundet Spekter SIK-avtalen…
2024-054 Unio Hovedorganisasjonen KA KA Hovedavtalen…
2024-053 Fagforbundet NHO Geneo BPA overenskomsten…
2024-052 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Reiseliv Fritids- og aktivitetsavtalen 2024…
2024-051 IE&FLT Norsk Industri Møbeloverenskomsten…
2024-050 IE&FLT NHO Luftfart Overenskomst for Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn.…
2024-049 Fellesforbundet Sjømat Norge Havbruksoverenskomsten…
2024-048 Parat NHO Luftfart Flykabinavtalen SAS…
2024-047 Kabinansattes Forbund NHO Luftfart Flykabinavtalen nr. 543…
2024-046 EL og IT Forbundet Abelia IKT-overenskomsten…
2024-045 Handel og Kontor i Norge Mediebedriftenes Landsforening Medieoverenskomsten…
2024-044 IE&FLT Offshore Norge Oljeserviceavtalen…
2024-043 Handel og Kontor i Norge NHO Service og Handel Handelsoverenskomsten…
2024-042 SAFE Offshore Norge Brønnserviceavtalen…
2024-041 Parat NHO Luftfart Pilotavtalen Norwegian…
2024-040 Norsk Helikopteransattes Forbund NHO Luftfart Tariffavtale nr. 281 mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Lu…
2024-039 Norsk Flyteknikerorganisasjon NHO Luftfart Flyteknikeroverenskomst…
2024-038 Fagforbundet NHO Service og Handel Frisøroverenskomsten…
2024-037 Fellesforbundet Norsk Industri Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien.…
Vis flere saker