Riksmekleren

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Nyheter

24. mai 2018 kl. 16:37

Meklingsløsning i statsoppgjøret

I årets statsoppgjør la mekler Richard Saue frem et forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Lo Stat, YS Stat og Unio meddelte at de anbefalte…

Les mer

24. mai 2018 kl. 09:37

NRK-konflikten avsluttet

Onsdag 23. mai kom Norsk Journalistlag og Spekter frem til en forhandlingsløsning som begge parter aksepterte.

Les mer

24. mai 2018 kl. 02:26

Løsning i mekling mellom Akademikerne og Oslo kommune

I meklingen mellom Akademikerne og Oslo kommune la mekler Geir Engebretsen frem forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte…

Les mer

15. mai 2018 kl. 13:02

Streik for NRK-journalister

I meklingen mellom Norsk Journalistlag, LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter, la mekler Torkjel Nesheim frem et forslag. Spekter aksepterte…

Les mer

Meklinger og konflikter

Saksnr.

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Sak

Vis flere saker