Riksmekleren

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger

Det pågår ingen meklinger for øyeblikket.

Pågående konflikter

Kommende meklinger

Nyheter

17. september 2019 kl. 03:06

Streik mellom YS Spekter og Spekter

I meklingen mellom YS Spekter og Spekter konstanterte Riksmekler Mats W. Ruland at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å…

Les mer

17. september 2019 kl. 02:57

Enighet mellom SAN og Spekter

I meklingen mellom SAN og Spekter la mekler Tine Kari Nordengen fram et forslag begge parter aksepterte.

Les mer

9. september 2019 kl. 23:39

Ingen streik i VY

I meklingen mellom LO Stat og Spekter kom det, med meklernes mellomkomst, frem til en forhandlingsløsning. Det vises til signert protokoll med…

Les mer

30. august 2019 kl. 03:04

Enighet mellom NSF og NHO Service og Handel

Det ble enighet mellom NSF og NHO Service og Handel ved Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Riksmekler Mats Ruland framla forslag som arbeidsgiver…

Les mer

Saksliste

Saksnr.

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Sak

Vis flere saker