Riksmekleren logo

Meny

Riksmekleren forside

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger

Det pågår ingen meklinger for øyeblikket.

Pågående konflikter

Det pågår ingen konflikter for øyeblikket.

Kommende meklinger

Nyheter

16. mai 2024 kl. 09:33

Enighet i Grossistoverenskomsten

I meklinga mellom Parat, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Virke, nådde partane – med meklar Bjørn Lillebergens mellomkomst – fram til ei forh…

Les mer

14. mai 2024 kl. 18:54

Meklingsløysing mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund

I meklinga mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund kom partane fram til ei forhandlingsløysing med meklar Hanne Sofie Bjellands mellomkomst…

Les mer

13. mai 2024 kl. 01:45

Forhandlingsløysing for Overeinskomsten for Telenor

I meklinga mellom EL og IT Forbundet og NHO, kom partane fram til ei forhandlingsløysing med meklar Edvard Os mellomkomst. Arbeidstakar sender ut fors…

Les mer

11. mai 2024 kl. 03:33

Løysing for vektarane

I meklinga mellom NAF og Parat på den eine side og NHO Service og Handel på den andre sida, kom partane - med Riksmeklarens mellomkomst - fram til ei …

Les mer

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2024-043 Handel og Kontor i Norge NHO Service og Handel Handelsoverenskomsten…
2024-042 SAFE Offshore Norge Brønnserviceavtalen…
2024-041 Parat NHO Luftfart Pilotavtalen Norwegian…
2024-040 Norsk Helikopteransattes Forbund NHO Luftfart Tariffavtale nr. 281 mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Lu…
2024-039 Norsk Flyteknikerorganisasjon NHO Luftfart Flyteknikeroverenskomst…
2024-038 Fagforbundet NHO Service og Handel Frisøroverenskomsten…
2024-037 Fellesforbundet Norsk Industri Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien.…
2024-036 LO Stat Spekter Overenskomstområde 3 Avinor…
2024-035 Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart Overenskomstene for besetningene på skip i innenriksfart.…
2024-034 Akademikerne Oslo kommune Oslo kommune…
2024-033 Unio Oslo kommune Oslo kommune…
2024-032 YS-K Oslo Oslo kommune Oslo kommune…
2024-031 LO Kommune Oslo Oslo kommune Oslo kommune…
2024-030 Akademikerne KS Kommuneoppgjøret…
2024-029 Akademikerne Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-028 Unio Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-027 YS Stat Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-026 LO Stat Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-025 EL og IT Forbundet NHO Elektro Landsoverenskomsten for elektrofag…
2024-024 Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Overenskomstene for skipsførere og styrmenn i innenriksfart.…
2024-023 Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Overenskomstene for maskinistoffiserer i innenriksfart…
2024-022 Fellesforbundet NHO Luftfart Flyoverenskomsten…
2024-021 Parat NHO Service og Handel Vekteroverenskomsten…
2024-020 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service og Handel Vekteroverenskomsten…
2024-019 Parat Virke Grossistoverenskomsten…
2024-018 Yrkestrafikkforbundet Virke Grossistoverenskomsten…
2024-017 Fellesforbundet Virke Grossistoverenskomsten…
2024-016 EL og IT Forbundet NHO Overenskomst for Telenor…
2024-015 Fellesforbundet Norges Bilbransjeforbund Biloverenskomsten…
2024-014 Parat Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale…
Vis flere saker