Riksmekleren

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Nyheter

11. april 2018 kl. 10:42

Forhandlingsløsning for Nettbuss

Under meklingen mellom LO Stat/YS Spekter og Spekter, nådde partene frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

8. april 2018 kl. 16:48

Enighet mellom YS og NHO

I meklingen mellom YS og NHO fremla mekler Mats Wilhelm Ruland et forslag som ble anbefalt av begge parter. Svarfrist ble satt til 27.april…

Les mer

8. april 2018 kl. 16:19

Ingen streik mellom LO og NHO

I meklingen mellom LO og NHO fremla Riksmekler Nils Dalseide et forslag som ble anbefalt av begge parter. Svarfrist ble satt til 27.april 2018.

Les mer

27. februar 2018 kl. 17:34

Meklingsløsing for Bane Nor SF

I meklingen mellom YS Spekter og LO Stat, og arbeidsgiverforeningen Spekter, la mekler Mats Willhelm Ruland frem et forslag. YS Spekter og Spekter…

Les mer

Meklinger og konflikter

Saksnr.

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Sak

Vis flere saker