Riksmekleren logo

Meny

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Nyheter

15. april 2024 kl. 11:52

Forhandlingsløysing for hotel og restaurantbransjen.

I meklinga mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv kom partane til semje med Riksmeklarens mellomkomst.…

Les mer

13. april 2024 kl. 03:24

Forhandlingsløysing for Overenskomsten for Byggeindustrien

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Byggenæringen, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst. Arbeid…

Les mer

10. april 2024 kl. 12:11

Forhandlingsløysing for Fellesoverenskomsten for byggfag.

Fellesforbundet og NHO byggjenæringa nådde ei forhandlingsløysing med bistanden til meklaren. Arbeidstakar sender ut forslaget til uravstemming med ti…

Les mer

8. april 2024 kl. 09:30

Meklingsløysing for frontfaget

Riksmekleren la fram eit forslag i meklinga i frontfaget. Begge partane anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang vidare. …

Les mer

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2024-014 Parat Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale…
2024-013 Parat Virke Funksjonæravtalen…
2024-012 Negotia Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale…
2024-011 Negotia Virke Funksjonæravtalen…
2024-010 Handel og Kontor i Norge Virke Lederoverenskomsten…
2024-009 Handel og Kontor i Norge Virke Kontoroverenskomsten…
2024-008 Handel og kontor i Norge Virke Landsoverenskomsten…
2024-007 Parat NHO Reiseliv Riksavtalen…
2024-006 Fellesforbundet NHO Reiseliv Riksavtalen…
2024-005 Fellesforbundet NHO Byggenæringen Overenskomsten for byggeindustrien…
2024-004 Fellesforbundet NHO Byggenæringen Fellesoverenskomsten for byggfag…
2024-003 Parat Norsk Industri Industrioverenskomsten…
2024-002 Fellesforbundet Norsk Industri Industrioverenskomsten…
2024-001 LO Stat Spekter Opprettelse av overenskomst ved Olavshallen AS…
2023-020 Delta Det kongelige utenriksdepartement Tariffavtale for lokalt ansatte i utenrikstjenesten - Delta UDLAF…
2023-019 SAFE Reach Subsea AS SAFE - Reach Subsea AS…
2023-018 Norsk Jernbaneforbund Stadler Service Norway AS NJF - Stadler Service Norway AS, mellomoppgjør 2023…
2023-017 Norsk Flyteknikerorganisasjon NHO Luftfart Flyteknikeroverenskomsten 279…
2023-016 Norsk Lokomotivførerforbund Onrail AS NLF og Onrail AS…
2023-015 LO Maskinentreprenørenes Forbund Overenskomst for Miljøvirksomheter…
2023-014 Industri Energi Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-013 SAFE Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-012 De Samarbeidende Organisasjoner Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-011 Finansforbundet Finans Norge Mellomoppgjøret 2023, Finansforbundet - Finans Norge…
2023-010 LO Finans Norge Mellomoppgjøret 2023, LO - Finans Norge…
2023-009 Utdanningsforbundet Abelia Overenskomst for private skoler…
2023-008 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5 VY Buss…
2023-007 YS Spekter Spekter Område 5 VY Buss…
2023-006 YS NHO Mellomoppgjøret 2023…
2023-005 LO NHO Mellomoppgjøret 2023…
Vis flere saker