Riksmekleren

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Nyheter

19. juli 2018 kl. 18:46

Streik for flyttbare offshoreinnretninger avsluttet

I perioden 16. til 19. juli 2018 ble det holdt fjernmøter med partene over telefon basert på frivillig mekling under ledelse av mekler Carl Petter…

Les mer

10. juli 2018 kl. 00:10

Streik for flyttbare offshoreinnretninger

SAFE og Norges Rederiforbund meklet i dag overnskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel. Mekler Carl Petter Martinsen…

Les mer

29. juni 2018 kl. 08:30

Pause i Avinor-mekling

I meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter, vedrørende overenskomstområde 3 Avinor, ble partene enige om å ta pause…

Les mer

27. juni 2018 kl. 05:43

Løsning for Flyteknikerene

Under meklingen nådde NFO og NHO Luftfart- med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst- frem til en forhandlinsløsning som begge parter…

Les mer

Meklinger og konflikter

Saksnr.

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Sak

Vis flere saker