Pågående meklinger

Det pågår ingen meklinger for øyeblikket.

Pågående konflikter

Det pågår ingen konflikter for øyeblikket.

Kommende meklinger

Det finnes ingen kommende meklinger for øyeblikket.

Nyheter

26. mai 2020 kl. 11:42

Redusert bemanning av Riksmeklerens kontor i Grensen 3

Riksmeklerens kontor vil være bemannet enkelte dager. Tjenestene opprettholdes og Riksmekleren kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no…

Les mer

16. mars 2020 kl. 17:00

Ingen bemanning av Riksmeklerens kontor i Grensen 3

Grunnet utbrudd av korona-viruset vil Riksmeklerens kontor ikke være bemannet før 1. mai d.å. Riksmekleren opprettholder tjenestene og kan…

Les mer

13. mars 2020 kl. 19:15

Pressemelding - utsettelse av tariffmeklinger våren 2020

Riksmekleren har i samråd med partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner og Staten, besluttet å utsette…

Les mer

24. september 2019 kl. 23:00

Streiken avsluttet mellom YS Spekter og Spekter

I meklingen mellom YS Spekter og Spekter la riksmekler Mats W. Ruland frem et forslag som begge parter aksepterte.

Les mer

Saksliste

Saksnr.

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Sak

Vis flere saker