Riksmekleren logo

Meny

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger

Det pågår ingen meklinger for øyeblikket.

Pågående konflikter

Det pågår ingen konflikter for øyeblikket.

Kommende meklinger

Nyheter

18. januar 2024 kl. 21:44

Løysing for lokalt tilsette i utanrikstenesta

I meklinga mellom Delta og Utanriksdepartementet kom partane fram til ei minneleg løysing. Delta fråfall deretter kravet om skiping av tariffavtale. U…

Les mer

18. desember 2023 kl. 14:44

Riksmekleren har flyttet

Den 1. desember 2023 flyttet Riksmekleren fra lokalene i Grensen 3 til nye lokaler i Akersgata 45.…

Les mer

16. oktober 2023 kl. 13:44

Tonje Brenna er ny Arbeids- og inkluderingsminister

Tonje Brenna vart i statsråd i dag utnevnd til ny Arbeids- og inkluderingsminister. Riksmeklaren gratulerar statsråd Brenna med utnevninga.…

Les mer

24. august 2023 kl. 03:03

Forhandlingsløsning mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Onrail AS

Under meklinga nådde partane – med mellomkomsten til meklaren – fram til ei forhandlingsløysing i samsvar med vedlegg til møteboka.…

Les mer

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2024-001 LO Stat Spekter Opprettelse av overenskomst ved Olavshallen AS…
2023-020 Delta Det kongelige utenriksdepartement Tariffavtale for lokalt ansatte i utenrikstjenesten - Delta UDLAF…
2023-019 SAFE Reach Subsea AS SAFE - Reach Subsea AS…
2023-018 Norsk Jernbaneforbund Stadler Service Norway AS NJF - Stadler Service Norway AS, mellomoppgjør 2023…
2023-017 Norsk Flyteknikerorganisasjon NHO Luftfart Flyteknikeroverenskomsten 279…
2023-016 Norsk Lokomotivførerforbund Onrail AS NLF og Onrail AS…
2023-015 LO Maskinentreprenørenes Forbund Overenskomst for Miljøvirksomheter…
2023-014 Industri Energi Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-013 SAFE Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-012 De Samarbeidende Organisasjoner Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-011 Finansforbundet Finans Norge Mellomoppgjøret 2023, Finansforbundet - Finans Norge…
2023-010 LO Finans Norge Mellomoppgjøret 2023, LO - Finans Norge…
2023-009 Utdanningsforbundet Abelia Overenskomst for private skoler…
2023-008 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5 VY Buss…
2023-007 YS Spekter Spekter Område 5 VY Buss…
2023-006 YS NHO Mellomoppgjøret 2023…
2023-005 LO NHO Mellomoppgjøret 2023…
2023-004 Parat NHO Luftfart Overenskomst for redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS…
2023-003 Fagforbundet Abelia Overenskomst for barnehager (nr. 590)…
2023-002 Parat NHO Luftfart Overenskomst for redningsmenn i Bristow Norway AS…
2023-001 LO Stat Spekter Opprettelse av tariffavtale ved 360 Logistics AS…
2022-093 Fagforbundet NHO Overenskomst 453…
2022-092 Parat NHO Overenskomst 536…
2022-091 LO Stat Spekter Opprettelse av tariffavtale - Tian Helse AS…
2022-090 YS Spekter Spekter Opprettelse av tariffavtale - Tian Helse AS…
2022-089 Det norske maskinistforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart…
2022-088 Norsk Sjøoffisersforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart…
2022-087 Norsk Sjømannsforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart…
2022-086 NITO NHO Avtale nr. 272 NITO-overenskomsten…
2022-085 Norsk Sjømannsforbund Kystrederiene Overenskomst for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet K…
Vis flere saker