Ingen streik for flyttbare innretninger

I meklingen mellom Industri Energi og Norges Redereiforbund la meklingsmann Nils Dalseide frem et forslag som ble akseptert av begge parter.For mer informasjon, se sak 2009-022

Relaterte rikssaker

2009-022: Overenskomst for flyttbare innretninger mv.

Saken ble opprettet: 24.juni 2009 kl. 02:01

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 10:22

Gå tilbake