Ingen streik i offentlig sektor i dag

Med bakgrunn i pensjonsspørsmålets kompleksitet har partene blitt enige om å sette meklingen på vent mens det føres direkte forhandlinger med regjeringens mellomkomst. En partssammensatt arbeidsgruppe under ledelse av statsråd Dag Terje Andersen starter arbeidet kl 10.00 i dag.

Saken ble opprettet: 27.mai 2009 kl. 02:18

Sist oppdatert: 29. oktober 2017 kl. 19:16

Gå tilbake