Meklingen i gang i stat og kommunene

Fredag 30. april 2009 avsluttet partene årets forhandlinger om lønnsoppgjør i offentlig sektor, det vil si for alle ansatte i staten og kommunene, uten at partene kom til enighet. Riksmeklingsmannen har nå ansvaret for meklingsarbeidet. Meklingen har startet mandag 4. mai med møter mellom meklerne og forhandlingslederne. Meklingsarbeidet ledes av meklerne Nils Dalseide i Statsoppgjøret, Dag Nafstad i kommuneoppgjøret og Geir Engebretsen for Oslo kommune.  Arbeidet for å komme fram til ny avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor er viktige oppgaver i årets lønnsoppgjør. Til å supplere beslutningsgrunnlaget for behandlingen av disse spørsmålene er det besluttet å videreføre den arbeidsgruppen som har arbeidet med disse spørsmålene hittil under forhandlingene mellom partene.  Fristen for avslutning av meklingsarbeidet er satt til tirsdag 26. mai 2009 kl 2400.

Saken ble opprettet: 4.mai 2009 kl. 15:45

Sist oppdatert: 29. oktober 2017 kl. 19:16

Gå tilbake