Meklingsløsning for NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart

Tirsdag 8. desember var det mekling mellom Norges Rederiforbund og de tre arbeidstakerorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund vedr. NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart. Meklingsmann Anne Cathrine Frøstrup la fram et forslag som ble akseptert av Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund. Norsk Sjømannsforbund sender forslaget ut til uravstemming uten anbefaling.For mer informasjon, se sak 2009-030, 2009-031, 2009-032

Relaterte rikssaker

2009-032: NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart
2009-031: NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart
2009-030: NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart

Saken ble opprettet: 9.desember 2009 kl. 09:26

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 10:17

Gå tilbake