Nordisk NIS-avtale i havn

Under meklingen mellom Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund kom partene med meklingsmann Carl Petter Martinsens mellomkomst frem til en forhandlingsløsning. Meklingen ble avsluttet kl 21.30.For mer informasjon, se sak 2009-001, 2009-002, 2009-003

Relaterte rikssaker

2009-003: Nordisk NIS-avtale
2009-002: Nordisk NIS-avtale
2009-001: Nordisk NIS-avtale

Saken ble opprettet: 26.februar 2009 kl. 09:48

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 10:30

Gå tilbake