Riksmekleren logo

Meny

Riksmeklingmann Svein Longva er død

Med dette har en sentral person i norsk offentlighet gått bort. Svein Longva har gjort en viktig innsats i det norske samfunnet, særlig i sitt virke som direktør i Statistisk sentralbyrå og i de senere årene som Riksmeklingsmann, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Statsråd Dag Terje Andersen mottok 16. april 2009, melding om at riksmeklingsmann Svein Longva var død etter en tids sykdom. Statsråden ønsker å uttrykke sin dypeste medføle med familien i denne vanskelige tiden. Sorenskriver Geir Engebretsen ble i vinter utnevnt som assisterende riksmeklingsmann og har ivaretatt riksmeklingsmannens funksjoner i den siste tiden av Svein Longvas sykdomsperiode. Geir Engebretsen vil fortsette å ivareta disse oppgavene inntil det blir utnevnt en ny riksmeklingsmann.

Saken ble opprettet: 29. oktober 2017 kl. 19:16

Sist oppdatert: 28. april 2024 kl. 16:47

Gå tilbake