Riksmeklingsmann Svein Longva

ble bisatt 22. april. Svein Longvas bisettelse skjedde i Østre Krematoriums store kapell. Kapellet var fylt til trengsel av familie, venner og kolleger. Representanter for familien, statsråd Dag Terje Andersen og direktør i SSB, Øystein Olsen, holdt minnetaler. Deretter ble det holdt en samling i Gamle Logen. De mange talerne beskrev Svein Longva som både en stor samfunnsbygger, en eksepsjonelt dyktig fagperson og et familiekjært og medmenneske. Han er dypt savnet.

Saken ble opprettet: 23.april 2009 kl. 09:12

Sist oppdatert: 29. oktober 2017 kl. 19:16

Gå tilbake