Enighet mellom Naturviterne og Norges Fjellstyresamband

Vedrørende tariffrevisjonen 2011 fremla Riksmeklingsmannen et forslag som begge parter aksepterte. Meklingen ble avsluttet kl. 19.45.For mer informasjon og møtebok, se sak 2011-026

Relaterte rikssaker

2011-026: Tariffrevisjonen 2011

Saken ble opprettet: 24.november 2011 kl. 20:08

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 09:45

Gå tilbake