Enighet mellom SAF og Delta

I meklingen mellom Sekretariatsansattes forening - SAF og Delta ble meklingsmann Dag Nafstads forslag akseptert av arbeidsgiver. Arbeidstaker sender forslaget til rådgivende uravstemming med svarfrist 4. mai 2011 kl 15.00.For mer informasjon, se sak 2011-005

Relaterte rikssaker

2011-005: Tariffavtalen mellom SAF og Delta

Saken ble opprettet: 27.april 2011 kl. 02:31

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 09:52

Gå tilbake