Enighet mellom SAFE og Norges Rederiforbund

I meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund vedrørende mellomoppgjøret 2011 - Flyttbare offshoreinnretninger samt boring på permanent plasserte innretninger, la meklingsmann Inger Tellefsen frem et forslag som ble akseptert av begge parter.For mer informasjon, se sak 2011-020

Relaterte rikssaker

2011-020: Flyttbare offshoreinnretninger samt boring på permanent plasserte innretninger.

Saken ble opprettet: 28.juni 2011 kl. 19:04

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 09:49

Gå tilbake