Ingen streik i Finansnæringen

Riksmeklingsmann Kari Gjesteby la frem et forslag vedrørende 2. avtaleår og avtale om kompetanseutvikling. Partene aksepterte forslaget. For mer informasjon se Sak 2011-011 og Sak 2011-012

Relaterte rikssaker

2011-012: Sentralavtalen 2. avtaleår
2011-011: Sentralavtalen 2. avtaleår

Saken ble opprettet: 7.juni 2011 kl. 03:28

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 09:50

Gå tilbake