Ingen streik ved LNS Spitsbergen

Partene i meklingen vedrørende LNS Spitsbergen ble enige tirsdag 11. januar 2011, 6 timer før fristen gikk ut. Riksmeklingsmannen la fram et forslag som Maskinentreprenørenes Forbund aksepterte. Norsk Arbeidsmandsforbund sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist er satt til 7. februar 2011 kl 12.00.For mer informasjon, se sak 2010-095

Saken ble opprettet: 11.januar 2011 kl. 18:08

Sist oppdatert: 29. oktober 2017 kl. 19:17

Gå tilbake