Ingen streik ved Sandefjord Lufthavn Torp

Partene- med riksmeklingsmannens mellomkomst - arbeidet fram et forslag til forhandlingsløsning.  Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 25. mars 2011.For mer informasjon, se sak 2011-002.

Relaterte rikssaker

2011-002: Tariffrevisjonen 2010 - NTL og NHO Luftfart, Overenskomst for Sandefjord Lufthavn Torp

Saken ble opprettet: 1.mars 2011 kl. 21:30

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 09:52

Gå tilbake