Tariffavtale ved Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

LO Stat og Spekter møttes hos Riksmeklingsmannen for å få opprettet tariffavtale for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Riksmeklingsmannen fremla forslag som arbeidsgiver aksepterte. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.For mer informasjon, se sak 2011-006

Relaterte rikssaker

2011-006: Avtaleopprettelse ved Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Saken ble opprettet: 4.mai 2011 kl. 09:27

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 09:51

Gå tilbake