Enighet i IT Serviceelektronikk Bransjen

Meklingen mellom EL & IT Forbundet og Virke vedrørende overenskomsten for IT Serviceelektronikk Bransjen ble avsluttet 5 timer før fristen. Mekler Inger-Johanne Sletner framla et forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker sender til uravstemning med anbefaling.For mer informasjon, se sak 2012-061

Relaterte rikssaker

2012-061: Overenskomst for IT Serviceelektronikk Bransjen

Saken ble opprettet: 26.juni 2012 kl. 19:00

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:16

Gå tilbake