Enighet i Sør- og Nord-Norge avtalen og rammeavtale for fastlønn

Mekler Carl Petter Martinsen la frem forslag som Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening anbefalte. Begge parter vil sørge for relevant saksgang videre. For mer informasjon, se sak: 2012-018 og 2012-021

Relaterte rikssaker

2012-021: Sør- og Nord-Norge avtalen
2012-018: Rammeavtale om fastlønnsystem

Saken ble opprettet: 13.mai 2012 kl. 04:39

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:39

Gå tilbake