Enighet mellom Fellesforbundet og Forsvarsdepartementet om Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret

Under meklingen nådde partene - med riksmekler Kari Gjestebys mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 29. juni kl. 12.00.For mer informasjon, se sak 2012-048.

Relaterte rikssaker

2012-048: Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret.

Saken ble opprettet: 13.juni 2012 kl. 00:05

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:19

Gå tilbake