Enighet mellom Industri Energi og Norsk Industri

I meklingen mellom Industri Energi og Norsk Industri la mekler Elisabeth Stenwig fram et forslag som begge aksepterte.For mer informasjom, se sak nr. 2012-053

Relaterte rikssaker

2012-053: Overenskomsten for kjemisk teknisk industri (avtale nr. 106)

Saken ble opprettet: 20.juni 2012 kl. 03:31

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:17

Gå tilbake