Forhandlingsløsning i Speditørtariffen, Havnetariffen og Schenkeravtalen

Med mekler Carl Petter Martinsens mellomkomst, kom Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening frem til en forhandlingsløsning. Begge parter sender resultatet til uravstemning med anbefaling. For mer informasjon, se sak 2012-017, 2012-019 og 2012-020

Relaterte rikssaker

2012-020: Schenkeravtalen
2012-019: Havnetariffen
2012-017: Speditørtariffen

Saken ble opprettet: 13.mai 2012 kl. 04:30

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:41

Gå tilbake