Frivillig mekling førte ikke frem

Lørdag 7. juli kalte mekler Carl Petter Martinsen partene i sokkelkonflikten inn til frivillig mekling. Partene kom ikke til enighet. Mekleren fant ikke grunnlag for å framlegge forslag på grunn av den store avstanden som forelå mellom partene.

Saken ble opprettet: 8.juli 2012 kl. 06:43

Sist oppdatert: 29. oktober 2017 kl. 19:19

Gå tilbake