Konflikt mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service

I meklingen vedrørende Vekteroverenskomsten konstaterte mekler Dag Nafstad at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som det kunne forventes at begge parter ville anbefale.For mer informasjon, se sak 2012-038

Relaterte rikssaker

2012-038: Vekteroverenskomsten

Saken ble opprettet: 1.juni 2012 kl. 14:41

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:31

Gå tilbake