Mekling avsluttet ved enighet

I meklingen mellom Akademikerne og Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) i statsoppgjøret la riksmekler Kari Gjesteby fram et forslag som begge parter aksepterte.For mer informasjon, se sak 2012-012

Relaterte rikssaker

2012-012: Statsoppgjøret

Saken ble opprettet: 2.juni 2012 kl. 05:55

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:30

Gå tilbake