Meklingsløsning for Butikkoverenskomsten.

Riksmekler Kari Gjesteby framla forslag i samsvar med møteboka. NHO anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang. Handel og Kontor sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist for begge parter er satt til 10. sept. 2012.For mer informasjon, se sak 2012-049

Relaterte rikssaker

2012-049: Butikkoverenskomsten

Saken ble opprettet: 18.august 2012 kl. 04:59

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:11

Gå tilbake