Meklingsløsning for Service- og vedlikeholdsoverenskomsten

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har vært i mekling med Service- og vedlikeholdsoverenskomsten. Mekler Mats Stensrud framla forslag som Arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker sender ut til uravstemming med anbefaling. For mer informasjon, se sak 2012-075

Relaterte rikssaker

2012-075: Service- og vedlikeholdsoverenskomsten

Saken ble opprettet: 17.august 2012 kl. 00:23

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:12

Gå tilbake