Streik avverget i luftfarten.

I meklingen mellom Handel og Kontor i Norge og NHO Luftfart vedrørende luftfartsoverenskomsten, la mekler Nils Dalseide fram et forslag som arbeidsgiver godtok og arbeidstaker sender til uravstemning med anbefaling.For mer informasjon, se sak 2012-080.

Relaterte rikssaker

2012-080: Luftfartsoverenskomsten

Saken ble opprettet: 8.november 2012 kl. 06:03

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 13:52

Gå tilbake