Streiken i Oslo kommune er avsluttet

Etter mekling i 15 timer har partene i Oslo kommune gitt sin tilslutning til mekler Geir Engebretsens forslag til løsning. Streiken i Oslo kommune opphører derfor med virkning fra arbeidsdagens begynnelse 6. juni 2012. For mer informasjon, se sak 2012-023, 2012-024 og 2012-025

Relaterte rikssaker

2012-025: Oslo kommunes tariffområder
2012-024: Oslo kommunes tariffområder
2012-023: Oslo Kommunes Tariffområder

Saken ble opprettet: 6.juni 2012 kl. 06:20

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:24

Gå tilbake