Unio og YS-K er i streik i Oslo kommune - meklingen fortsetter for KAH og Akademikerne

Kl. 07.30 onsdag 30. mai 2012 konstaterte mekler Geir Engebretsen at det i forhold til to av partene i meklingen i Oslo kommune ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Streiken gjelder de streikeuttatte medlemmene i Unio som starter sitt arbeid etter kl. 12.00 den 30. mai. I forhold til YS-K gjelder streiken fra arbeidsdagens start i morgen 31. mai 2012. Meklingen i Oslo kommune fortsetter i forhold til KAH og Akademikerne. For mer informasjon, se sak 2012-024 og 2012-025

Relaterte rikssaker

2012-025: Oslo kommunes tariffområder
2012-024: Oslo kommunes tariffområder

Saken ble opprettet: 30.mai 2012 kl. 07:58

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:33

Gå tilbake