Enighet mellom SAN og Spekter

I meklingen mellom SAN og Spekter la mekler Kristin Rognan fram et forslag begge parter aksepterte.

Relaterte rikssaker

2019-027: Overenskomstområde 10 Helseforetak med sykehusdrift

Saken ble opprettet: 24.september 2019 kl. 02:19

Sist oppdatert: 24. september 2019 kl. 02:19

Gå tilbake

Enighet mellom SAN og Spekter

I meklingen mellom SAN og Spekter la mekler Tine Kari Nordengen fram et forslag begge parter aksepterte.

Relaterte rikssaker

2019-025: Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter

Saken ble opprettet: 17.september 2019 kl. 02:57

Sist oppdatert: 17. september 2019 kl. 02:59

Gå tilbake