Hovedtariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og KS

Den 10. desember 2020 ble det avholdt meklingsmøte i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, og under mekling nådde partene - med Riksmeklers mellomkomst -fram til en anbefalt løsning. Svarfrist ble satt til mandag 14. desember kl. 15.00.

Relaterte rikssaker

2020-057: Hovedtariffoppgjøret med KS

Saken ble opprettet: 10.desember 2020 kl. 12:12

Sist oppdatert: 10. desember 2020 kl. 12:13

Gå tilbake