Meklingen mellom Utdanningsforbundet og KS utsatt

Grunnet den pågående pandemien er også meklingen mellom Utdanningsforbundet og KS berammet 20. og 21. november d.å. utsatt. Ny dato for meklingen er 5. og 6. januar 2021.

Relaterte rikssaker

2020-057: Hovedtariffoppgjøret med KS

Saken ble opprettet: 12.november 2020 kl. 14:00

Sist oppdatert: 12. november 2020 kl. 14:00

Gå tilbake