Alle meklinger i uke 4 utsettes

Grunnet smittesituasjonen og råd fra helsemyndighetene har Riksmekleren besluttet å utsette alle meklinger i uke 4. Nye datoer for de berørte meklingene vil bli fastsatt i samråd med partene, og nytt tidspunkt vil bli publisert på våre hjemmesider så snart dette er avklart.

Saken ble opprettet: 23.januar 2021 kl. 12:42

Sist oppdatert: 23. januar 2021 kl. 12:42

Gå tilbake