Enighet mellom Forsvarsdepartementet og Fellesforbundet

I meklingen mellom Forsvarsdepartementet og Fellesforbundet vedrørende Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, nådde partene frem til en forhandlingsløsning, med mekler Richard Saues mellomkomst.

Fellesforbundet sender forhandlingsløsningen ut til uravstemning med frist 23. juni 2022 kl. 12.00.

Meklingen ble avsluttet kl. 05.30.

Relaterte rikssaker

2022-013: Verkstedoverenskomsten for Forsvaret

Saken ble opprettet: 13.mai 2022 kl. 05:40

Sist oppdatert: 13. mai 2022 kl. 05:40

Gå tilbake