2005-001

År: 2005     Arkivkode: 314

Kollektivavtale for flygere i Widerøes Flyveselskap ASA test1<br>test2<br>test3

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund/Widerøes Flygerforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Flyselskapenes Landsforening/Widerøes Flyveselskap ASA

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven<br>test5<br>test6

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2005

Forbud nedlagt/sendt:

29.04

Plassoppsigelse antall:

338

Plassfratredelse iverksettelse:

05-30 kl.00.00

Plassfratredelse antall:

337

Mekling berammet:

2005-05-26, 05-28, Partene var enige om å forhandle lokalt og utsette meklingen til 29.05

Meklingsfrist:

30. mai 2005 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

30. mai 2005 kl. 06:15

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter 30.05

Vedtatt

Sist oppdatert: 26. april 2006 kl. 15:31

Saken ble opprettet: 26.august 2005 kl. 06:48

Gå tilbake til rikssaker