2005-002

År: 2005     Arkivkode: 321

Hovedavtalen i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Moderniseringsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2005

Plassoppsigelse antall:

2.853

Plassfratredelse iverksettelse:

26.05 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

28 i Nye Kripos, 23 i Folkehelseinst., 15 i Mattilsynet.Tils.66

Mekling berammet:

04.05, 23.05, 24.05, 25.05

Meklingsfrist:

26. mai 2005 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. mai 2005 kl. 00:30

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 26.05

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:03

Saken ble opprettet: 26.august 2005 kl. 06:52

Gå tilbake til rikssaker