2005-003

År: 2005     Arkivkode: 322

Avinor - Oslo Lufthavn

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat (NTL og EL & IT)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. mai 2005

Plassoppsigelse utløp:

15. desember 2017

Forbud nedlagt/sendt:

08.05/09.05

Plassoppsigelse antall:

1 203

Plassfratredelse iverksettelse:

01.06 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

35 OSL, 14 Mosjøen, 10 Sandane, 15 Sogndal, 66 Sola, 16 Ålesund, 14 Sandnessjøen. Tils. 170

Mekling berammet:

30.05, 31.05

Meklingsfrist:

1. juni 2005 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. juni 2005 kl. 08:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 01.06

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:03

Saken ble opprettet: 26.august 2005 kl. 06:55

Gå tilbake til rikssaker